แผ่นเซลล์แสงอาทิตย์

ผลิตกระแสไฟฟ้าสูงสุดจากแผ่นเซลล์แสงอาทิตย์คุณภาพ

แผ่นเซลล์แสงอาทิตย์คุณภาพสูง

 

SLT156P4B

4 บัสบาร์

SLT156P5B

5 บัสบาร์