เกี่ยวกับเรา

ประสบการณ์ในเส้นทางของเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์

ทำไมต้อง โซลาร์ตรอน

เราคือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์ภายในประเทศแบบ บริการครบวงจร ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี. โรงงานของเราผลิตแผ่นและแผงพลังงานแสงอาทิตย์ในไทย โดยใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรจากประเทศเยอรมัน(สายการผลิตอัตโนมัติ) และได้รับการรับรองมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น TUV(เยอรมัน) UL(สหรัฐอเมริกา) MCS(สหราชอาณาจักร) JIS(ญี่ปุ่น) และ มอก.(ไทย) อีกทั้งบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET:The Securities Exchange of Thailand) และสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ESCO: Energy Service Companies)

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีพลังงงานแสงอาทิตย์ในอาเซียน


เราคือ โรงงานผลิตแผ่นและแผงพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกในไทย พัฒนาแผงพลังงานแสงอาทิตย์ของโซลาร์ตรอนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ลงทุนและก่อสร้างระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตามความต้องการของลูกค้า เรายังเชื่อมั่นว่านี่จะเป็นพลังงานที่สะอาดสดใส และผู้คนต่างหันมาใช้พลังงานสะอาดนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต

+
ขนาดการติดตั้งทั้งหมดของเรา(เมกะวัตต์)
กำลังการผลิตต่อปี(เมกะวัตต์)
จำนวนแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิดได้ต่อวัน
K
จำนวนแผ่นพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตได้ต่อเดือน
ด้วยประสบการณ์กว่า(ปี)

ผู้นำที่ขับเคลื่อนบริษัทของเรา

เราไม่เพียงแค่พูดถึงความเป็นไปได้ เราทำให้มันเป็นไปได้
 
นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์
นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์
ประธานกรรมการบริษัท
 
นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง
นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/รองประธานกรรมการบริษัท/เลขานุการบริษัท
 

เนื่องจากการเปิดเสรีโซลาร์รูฟ ทำให้มีจำนวนผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเกิดขึ้น
โซลาร์ตรอนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากลูกค้าในวงการพลังงาน

นอกจากนี้ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) จะเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านทาง E-Commerce
เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าและบริการของเราแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม พวกเราจะมุ่งมั่นปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อธุรกิจที่ดีขึ้น

นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

บางส่วนจากผลงานของเรา

มาตรฐานของเรา

 • The Microgeneration Product Certification Scheme new BREG mark
 • UL1703
 • Bangkok Metropolitan Administration
 • DEDE 2013
 • ESCO 2014
 • CSR-DIW 2010
 • ISO 9001 : 2008
 • ISO 9001 : 2008
 • ISO 14001 : 2004
 • ISO 14001 : 2004
 • ISO 18001 : 2007
 • ISO 18001 : 2007
 • TIS 1843 - 2553
 • TÜV Rheinland IEC 61215 & IEC 61730
 • CE-Mark
 • Green Industry