ข้อมูลบริษัท
ข้อมูลผลประกอบการ
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
สอบถามข้อมูลนักลงทุน
ดาวน์โหลด
 

Actual Stock Price

Investor Relation
Solartron Public Company Limited was founded in 1986. Solartron Public Company Limited has been providing Thailand and neighboring countries with alternative clean energy sources of Photovoltaic for more than 26 years. 
Trading Statistics (as of 03 Jul 2014)
  P/E   27.06 Dvd. Yield(%)   0.74
  P/BV   2.16 Market Cap. (M. Baht)   3,338.72

Market SET
Industry Resources
Sector
Energy & Utilities
First Trade Date 30 Mar 2005
 
Capital Detail
Par Value 1.00 Baht
Common Stock  
  Authorized Capital 791,397,723.00 Baht
  Paid-up Capital 494,624,723.00 Baht
Preferred Stock  
  Authorized Capital -
  Paid-up Capital -

 
Foreign Limit 49.00000 %
ISIN Number  
    Local TH0831010002
    Foreign TH0831010010
    NVDR TH0831010R16
Fiscal End 31/12
Company Auditor
 
  1. MISS CHAOVANA VIWAPANACHATI
    (OFFICE OF PITISEVI)
  2. MISS WANPEN AUNRUEN
    (OFFICE OF PITISEVI)
Shares Detail
Common Stock
Listed Share 494,624,723 Shares
Paid-up Stock 494,624,723 Shares Voting Right Ratio 1 : 1
Treasury Stock -
Voting Stock minus Treasury Stock
  as of 04 Jul 2014 494,624,723 Shares
  as of 30 Jun 2014 494,624,723 Shares
Preferred Stock
Listed Share -
Treasury Stock -
Voting Stock minus Treasury Stock
  as of 04 Jul 2014 -
  as of 30 Jun 2014 -

Dividend Policy

Not higher than 40% of its annual net profit shown in the Company's separate financial statements after tax and deduction of statutory reserves as well as other reserves (with additional conditions)

  Remark  
  For foreign listed company (Secondary Listing), P/E P/BV and Dividend Yield are calculated by applying BOT exchange rates for comparison purpose only.
Certificate
Click to join us! visit us on facebook
© Copyright 2007 SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED. All right reserved.
Check E-Mai Click Here !free counters