เซลล์แสงอาทิตย์


เซลล์แสงอาทิตย์ เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำที่ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า

สารกึ่งตัวนำ อาจมาจากซิลิคอน, แกลเลียม อะไซไนด์, แคดเมี่ยม เทลูไลด์ หรือ คอปเปอร์ อินเดียมไตซิลิไนด์ ซึ่งในปัจจุบันกว่า 90% ของเซลล์แสงอาทิตย์ทำจากวัสดุชนิดผลึกซิลิคอน ซึ่งซิลิคอนเป็นธาตุที่มีมากเป็นอันดับ 2 รองจากออกซิเจน  ซิลิคอนไม่ได้เป็นสารประกอบจากเคมีแต่เป็นสารหลักที่อยู่ในทราย, ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โดยซิลิคอนสามารถพบได้ในแร่ธาตุต่าง ๆ เช่น ควอทซ์
Solar Cell Download

• All products passed in-line optical inspection
• 100% inspected for shunt resistance and reverse current • Better performance in low light condition for improve energy yield. • Low light-induced degradation conditions. • All Solar cell are tightly classified to optimize output module
• Standard cells calibrated by Fraunhofer ISE
• Regularly monitor performance and solderability
• Superior mechanical performance
• All products conform to the regulation of RoHS

Certificate
Click to join us! visit us on facebook
© Copyright 2007 SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED. All right reserved.
Check E-Mai Click Here !free counters